Visie op Onderwijs

Waar staan wij voor.

De Sint Bavoschool, locatie Eemstraat, heeft sinds het schooljaar 2017-2018 een nieuwe visie ontwikkeld. Zij hebben samen met collega's en o.a. de medezeggenschapsraad een visie ontwikkeld waar iedereen achterstaat en wat we ook steeds meer uit willen dragen.
 
Onze visie is:
 
'Wij leren ons te ontwikkelen tot wereldburgers'
 
Als wereldburger op de Sint Bavoschool, Eemstraat:
- Denk ik na over de keuzes die ik maak en het effect dat deze hebben op de wereld om mij heen.
- Heb ik een actieve onderzoekende houding.
- Maak ik kennis met verschillende culturen en de culturele disciplines, om mijn blik op de wereld te verbreden.
 
Om dat te bereiken is de Sint Bavoschool, Eemstraat:
- Een veilige school die modern en kwalitatief goed onderwijs biedt.
- Een school waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf, anderen en de wereld  om zich heen.
- Een school waarin iedereen voortdurend leert zijn/haar talenten te ontwikkelen.