Schoolgrootte

Schoolgrootte

De Sint Bavoschool is een van de grootste scholen van Haarlem, die op dit moment bijna 500 leerlingen telt. Het totale team van de Sint Bavoschool telt 42 collega's die fulltime of parttime werken, dragen gezamenlijk zorg voor al onze leerlingen. Daarnaast zijn er een vakleerkracht gym, twee intern begeleiders, een conciërge en twee directieleden werkzaam op de Sint Bavoschool.

Groepsgrootte

De kleutergroepen starten in het begin van het schooljaar met ongeveer 20 kinderen en kunnen dan aan het eind van het schooljaar uitgroeien tot tegen de 30 kinderen. De gemiddelde groepsgrootte van de groepen 3 t/m 8 ligt op 25 leerlingen. Om didactische, pedagogische of organisatorische redenen kan het voorkomen dat een groep klein gehouden wordt, of juist groter kan worden. In principe zitten kinderen gedurende hun schoolloopbaan met dezelfde groep kinderen bij elkaar. Het kan echter voorkomen dat de samenstelling van de groep gewijzigd moet worden. Ook hieraan liggen didactische, pedagogische of organisatorische redenen ten grondslag.