Aanmelden van uw kind

Aanmelden wanneer uw kind jonger dan vier jaar is

De keuze van de juiste basisschool voor uw kind is een belangrijke keuze. Wij bieden u dan ook de mogelijkheid om kennis te komen maken op de Sint Bavoschool. Deze kennismaking bestaat uit een rondleiding door de school, zodat u kunt zien en horen hoe wij met de kinderen werken op school. Om die reden zijn alle rondleidingen onder de schooltijden van de kleuters.

Bent u geïnteresseerd in een rondleiding:

  • Klik hier wanneer u een rondleiding wilt voor de locatie Eemstraat. U komt dan op het onlineformulier, waarin u een datum kunt selecteren voor de rondleiding. 

Hoe gaat het in zijn werk?

Rond de 3de verjaardag ontvangt u een informatiebrief en een aanmeldformulier van het Leerplein, het regionale bureau voor leerplicht. Wanneer u uw kind op de Sint Bavoschool aan wilt melden, geeft u onze school als eerste voorkeur op het formulier aan. U levert dit formulier op de locatie in. Op het aanmeldformulier moet niet alleen de eerste voorkeur, maar ook in volgorde van voorkeur meerdere andere Haarlemse scholen worden opgegeven. U heeft hierbij de vrijheid om voor elke Haarlemse school te kiezen. Elke school verwerkt de gegevens van het aanmeldformulier in een gezamenlijk computerprogramma.
Het toedelen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen die in een bepaalde periode vier jaar worden, verloopt geautomatiseerd en voor alle scholen tegelijk, volgens dezelfde voorrangsregels. Kinderen die al een ouder broertje of zusje op de school hebben, krijgen altijd op deze school een plaats. Wanneer een school meer aanmeldingen dan plaatsen heeft, krijgen de aangemelde kinderen die in de buurt van de school wonen als eerste een plaats (de school is dus voor hen een voorrangsschool).
Na afloop van elke plaatsingsronde krijgt u een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

Ongeveer 5 maanden voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt u bericht van de uitkomst van de plaatsing. U kunt uw kind vervolgens gaan inschrijven bij de school dat uw voorkeur heeft.

Hieronder vindt u de brief van de gemeente met de laatste update over het plaatsingsbeleid.

Update Schoolplein Haarlem

Wat als u uw kind bij ons op school al definitief is aangemeld?

Tussen september 2017 en december 2017 wordt de invoering van dit plaatsingsbeleid gerealiseerd. Aan het eind van dit jaar ontvangen ouders met een kind geboren in de periode 1 januari 2015 t/m 1 augustus 2015 een informatiebrief met het aanmeldformulier. Vanaf januari 2018 kunt u uw kind dan aanmelden bij ons op school.

Als u uw kind al in het verleden heeft aangemeld, zult u uw kind ook met het aanmeldformulier van de gemeente moeten aanmelden. Wanneer u al een bevestigingskaart van ons ontvangen heeft, waaruit blijkt dat wij in het verleden een plaats hebben toegezegd, kunt u aanspraak maken op een gegarandeerde plaatsing bij ons op school.  Deze overgangsmaatregel geldt uitsluitend in het invoeringsjaar van het plaatsingsbeleid, dat wil zeggen: voor de kinderen die geboren zijn in 2015.

Mocht u dit kaartje niet meer hebben, neemt u dan contact op met:

eemstraat@sintbavoschool.nl

Kinderen die tot de doelgroep van dit plaatsingsbeleid behoren, kunnen tot januari 2018 niet worden aangemeld. De scholen kunnen geen toezeggingen doen als het een aanmelding betreft waarvoor de ouders over enkele maanden een aanmeldformulier ontvangen.  

 

Aanmelden wanneer uw kind ouder dan vier jaar is

Wanneer u uw kind aanmeldt en het al onderwijs op een andere school volgt, is geen voorinschrijving nodig. In dit geval starten we met een gesprek. Daarna neemt de directie van de Sint Bavoschool contact op met de directeur en/of intern begeleider van de vorige school. N.a.v. dit contact bespreken de directie en de intern begeleider van de Sint Bavoschool of uw kind geplaatst kan worden. Daarbij wordt gekeken of wij aan de onderwijsbehoeften van de nieuwe leerling en aan die van onze eigen leerlingen in de groep tegemoet kunnen (blijven) komen. Wanneer er nog vragen zijn, dan volgt een tweede gesprek met de ouders. Daarin kan de afspraak worden gemaakt dat er eerst een didactisch onderzoek plaatsvindt. Uiteindelijk beslist de directie of uw kind geplaatst wordt.

 

Een kijkje bij de kleuters....

Bent u nieuwsgierig en wilt u weten wat er allemaal gedaan wordt bij de kleuters, wie er voor de groepen staan of wellicht gewoon geïnteresseerd? Klik dan hier voor het informatieboekje van de kleuters.