Links

Leren lezen in groep 3

Als uw kind leert lezen, krijgt u daarvan van alles mee. Misschien herkent uw zoon of dochter tijdens het eten opeens de ‘p’ op de pot met pindakaas. Op school krijgt uw kind letters en woorden per kern aangeboden. Op de website van Veilig Leren Lezen leest u op welk moment welke letters aan bod komen.

Schoolvensters

Schoolvensters is een onafhankelijke site die u inzicht biedt in de resultaten van de Sint Bavoschool locatie Eemstraat en locatie Reviusstraat. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Deze site is in ontwikkeling. Gedurende de komende maanden wordt er meer informatie over de school toegevoegd.

Onderwijsloket Passend Onderwijs

Mocht u vragen hebben over het vinden van een passende onderwijsplek voor uw kind, dan kunt u terecht bij  het onderwijsloket van het Samenwerkingsverband Zuid-Kennmerland en heeft speciaal voor u een consulent aangesteld die onafhankelijke voorlichting en advies geeft.