De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschap op de Sint Bavoschool is op drie niveaus actief:

- Per locatie (deelraad Eemstraat en deelraad Reviusstraat)

- Per school (MR Bavoschool)

- Op stichtingsniveau (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor de Stichting Haarlem-Schoten) https://www.haarlemschoten.nl/gmr-/

Deze medezeggenschapsraden zijn officiële overlegorganen van ouders en leerkrachten. De raden mogen gevraagd en ongevraagd advies geven. 

 

Onderwerpen voor de MR zijn:

De MR per locatie denkt mee over de onderwijskundige visie van de locatie, de kwaliteit van het onderwijs, het 4-jaarlijks schoolplan, de bijbehorende jaardoelen en de profilering van de locatie.

Op schoolniveau staan onderwerpen op de agenda die voor de hele Sint Bavoschool hetzelfde zijn, zoals op dit moment, de schooltijden en het protocol gedrag/pesten.

Op stichtingsniveau behandelen we onderwerpen zoals formatieplannen (de inzet van personeel), personeelsbeleid, veiligheidsbeleid en de begroting van de Stichting Haarlem-Schoten.

Wilt u meer weten over de MR? Stuurt u dan een e-mail naar locatie Eemstraat mreem@sintbavoschool.nl.

 

De deelraad bestaat voor de locatie Eem uit:

 1. Nienke van Kuijeren (ouder): Milan (groep 8a), Robin (groep 6a)
 2. Vincent Ruiter (ouder): Bjorn (groep 5a), Lars (groep 4a), Olav (groep 1/2a)
 3. Wai Jing Vreeken-Chung (leerkracht groep 1/2b, locatie Eem)
 4. Linda Swier (leerkracht groep 7a, locatie Eem)

De deelraden worden versterkt door ouders die over specifieke onderwerpen meedenken in de MR-commissie. De commissie bestaat uit zo'n vijf ouders, er is altijd plek voor nieuwe meedenk-ouders.

Foto's van de MR-leden zijn te vinden in school op de prikborden in de hal.

 

De MR van de Sint Bavoschool bestaat op dit moment uit acht leden (vier ouders en vier leerkrachten) afkomstig van locatie Eemstraat en Reviusstraat.

In het schooljaar 2019-2020 zijn dit:

 1. Nienke van Kuijeren (ouder): Milan (groep 8a), Robin (groep 6a)
 2. Vincent Ruiter (ouder): Bjorn (groep 5a), Lars (groep 4a), Olav (groep1/2a)
 3. Wai Jing Vreeken-Chung (leerkracht groep 1/2b, locatie Eem)
 4. Linda Swier (leerkracht groep 7a, locatie Eem)
 5. Marloes van Zadelhof (ouder locatie Reviusstraat
 6. Roger Velu (leerkracht gym, beide locaties)
 7. Kathy de Haan (leerkracht groep 4a, locatie Revius)
 8. Aukje van het Nederend ( ouder locatie Revius)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit vier leden ( twee ouders en twee leerkrachten ) afkomstig van zowel de Sint Bavoschool als de Liduinaschool die samen onder de stichting Haarlem-Schoten vallen. Voor meer informatie over de GMR verwijs ik u door naar de website van onze stichting Haarlem-Schoten. https://www.haarlemschoten.nl/gmr-/

Via deze link vindt u het organogram van de medezeggenschap op de Sint Bavoschool schooljaar 2018-2019.

 

Regelementen MR

De juridische basis voor de MR van de Bavoschool vindt u in het medezeggenschapsregelement.

Hetzelfde document voor de deelraden Eem en Revius vindt u in het medezeggenschapsregelement deelraden.

De werkwijze van de MR Bavoschool en de deelraden Eem en Revius vindt u in het huishoudelijk regelement.

 

Vergaderdata

Schooljaar 2019-2020

woensdag 18 september 2019

Eemstraat 

19:00

woensdag 9 oktober 2019

Juno

18:00

maandag 9 december 2019

Timor

19:00

dinsdag 11 februari 2020

Revius

19:00

maandag 11 mei 2020

Juno

18:30

woensdag 10 juni 2020

Eemstraat 

19:00

Agenda

Notulen

Schooljaar 2018-2019

 

Jaarverslag