De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is het officiële overlegorgaan van ouders en leerkrachten. De MR mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schoolleider. 

De school op de locatie Eemstraat maakt samen met de locatie Reviusstraat deel uit van de Sint Bavoschool. De Sint Bavoschool en de Liduinaschool behoren samen tot de Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten. De MR is op deze drie niveaus vertegenwoordigd: op de locatie Eem, voor de beide locaties van de Bavoschool en op stichtingsniveau in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (https://www.sintbavo-eemstraat.nl/ouders/de-gemeenschappelijke-medezeggenschapsraad/)

  

Onderwerpen voor de MR zijn:

De MR van de locatie Eemstraat denkt mee over de onderwijskundige visie van de school, de kwaliteit van het onderwijs, het 4-jaarlijks schoolplan, de bijbehorende jaardoelen en de profilering van de locatie.

Op schoolniveau staan onderwerpen op de agenda die voor de beide locaties van de Sint Bavoschool hetzelfde zijn, zoals op dit moment, de schooltijden en het protocol gedrag/pesten.

Op stichtingsniveau behandelen we onderwerpen zoals formatieplannen (de inzet van personeel binnen de scholen van de stichting), personeelsbeleid, veiligheidsbeleid en de begroting van de Stichting Haarlem-Schoten.

Wilt u meer weten over de MR? Stuurt u dan een e-mail naar MR locatie Eemstraat 

 De MR voor de locatie Eem bestaat uit:

  1. Nienke van Kuijeren (ouder): Robin (groep 7a)

  2. Vincent Ruiter (ouder): Bjorn (groep 6a), Lars (groep 5a), Olav (groep 3a)

  3. Wai Jing Vreeken-Chung (leerkracht groep 1/2b, locatie Eem)

  4. Linda Swier (leerkracht groep 6a, locatie Eem)

De MR op de locatie Eem wordt versterkt door ouders die (over specifieke onderwerpen) meedenken in de MR-commissie. De commissie bestaat uit zo'n vijf ouders, er is altijd plek voor nieuwe meedenk-ouders.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit vier leden (twee ouders en twee leerkrachten) afkomstig van zowel de Sint Bavoschool als de Liduinaschool die samen onder de stichting Haarlem-Schoten vallen. Meer informatie over de GMR vindt u op de website van de stichting Haarlem-Schoten.

 

Regelementen MR

De juridische basis voor de MR van de Bavoschool vindt u in het medezeggenschapsregelement.

Hetzelfde document voor de deelraden Eem en Revius vindt u in het medezeggenschapsregelement deelraden.

De werkwijze van de MR Bavoschool en de deelraden Eem en Revius vindt u in het huishoudelijk regelement.

 

Vergaderdata

Schooljaar 2019-2020

woensdag 18 september 2019

Eemstraat 

19:00

woensdag 9 oktober 2019

Juno

18:00

maandag 9 december 2019

Timor

19:00

dinsdag 11 februari 2020

Revius

19:00

maandag 11 mei 2020

Juno

18:30

woensdag 10 juni 2020

Eemstraat 

19:00

Agenda

Notulen

Schooljaar 2018-2019

Jaarverslag