De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Sint Bavoschool valt onder de Stichting Haarlem Schoten. Samen met de Liduinaschool heeft de stichting een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad. Informatie over deze GMR kunt u vinden op de site van de Stichting Haarlem Schoten. Klik hier.