Contact met de ouders

Algemene informatieavond

In het begin van het schooljaar worden er in alle klassen informatieavonden gehouden. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Op de informatieavond kunt u kennismaken met de leerkracht(en). Daarnaast wordt er informatie gegeven over het onderwijs in het komende schooljaar. Tijdens deze avond kunt u verschillende methodes inzien, waar de kinderen mee werken. Ook is er ruimte om vragen te stellen. De leerkracht vraagt op deze avond ook altijd hulp van de ouders bij de verschillende activiteiten in de klas. Dit varieert van klassenouder tot computerhulp. We proberen de informatieavonden van de verschillende groepen te verspreiden over de avond. Zo kunnen hopelijk ouders, die kinderen in verschillende groepen hebben, naar meerdere informatieavonden komen.

Informatie over de vorderingen van uw kind

Vanzelfsprekend vinden we het belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van de vorderingen van hun kind. Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen daarom drie keer per jaar een rapport mee naar huis. Naar aanleiding van het rapport worden er 10-minutengesprekken gehouden. Daarnaast is er aan het begin van het jaar een start(kennismakings)gesprek.
U krijgt hiervoor een uitnodiging. Groep 1 krijgt nog geen rapport. Groep 2 krijgt alleen aan het eind van het schooljaar een rapport. Er worden echter wel 10-minutengesprekken gevoerd.

Mocht u met de leerkracht tussendoor over de ontwikkeling van uw kind willen spreken, dan kunt u altijd vragen om een afspraak. Andersom zal de leerkracht dat ook doen.