Ouders

Op onze school werken we nauw samen met de ouders om u zo goed mogelijk te blijven informeren over de gang van zaken op school.

Dit kan op verschillende manieren:

  • Koffie-uurtje
  • Informatieavond
  • 10-minuten gesprekken
  • Bavopunter
  • Digiduif

Daarnaast maakt de Sint Bavoschool gebruik van de volgende ouderraden:

  • De medezeggenschapsraad (MR)
  • De ouderraad (OR)
  • De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)