School gesloten i.v.m. staking 15 maart

06-03-2019

Geachte ouders.

De Onderwijsbonden (behalve het CNV en de AVS) hebben een algemene stakingsdag aangekondigd voor  15 maart 2019.

Met deze algemene staking willen de bonden wederom aandacht vragen voor de grote problemen waar het onderwijs mee te maken heeft. Wij hebben de stakingsbereidheid gepeild. Uit deze peiling blijkt dat het merendeel van de leerkrachten gaat staken. De afwezigheid van deze collega’s maakt dat wij de veiligheid en de kwaliteit van ons onderwijs op deze dag niet kunnen waarborgen.

Op 15 maart zal de school dan ook gesloten zijn.

Voor ons gaat het over méér dan alleen lerarensalarissen. Zo moeten er voldoende leerkrachten én ondersteunende functies mogelijk zijn in school om goed onderwijs en innovaties mogelijk te maken. Vanwege het groeiende lerarentekort staat de kwaliteit van het onderwijs steeds meer onder druk. Schoolleiders hebben voldoende directietijd, administratieve ondersteuning en een conciërge in de school nodig om de basistaak goed te kunnen doen. De waardering voor de collega’s met onderwijsondersteunende taken is onvoldoende. Dit betekent dat er een passende bekostiging per school moet zijn om dit te kunnen realiseren. Het werkdrukakkoord is daarin een goede stap, want het gaat verder dan alleen inzetten op salarissen. Wij willen dat leerlingen en personeelsleden in een goed schoolgebouw kunnen werken, met een ICT-infrastructuur die past bij modern onderwijs.

De AVS (Algemene Vereniging voor Schoolleiders) roept schooldirecteuren op om op andere wijze actie te voeren en niet te gaan staken. Een van de oproepen was om geen vervanging meer te regelen bij ziekte omdat dit een werkdrukverhogende taak is voor directeuren. In het belang van de leerlingen geven wij hier als directeuren van KBO Haarlem Schoten geen gehoor aan en zullen wij waar mogelijk de vervanging proberen te regelen. 

Wij maken ons grote zorgen over de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Ook onze scholen staan onder druk. Als er geen structurele verbeteringen tot stand komen loopt ook de kwaliteit van het onderwijs van uw kinderen gevaar.

Als u zich ook zorgen maakt over de kwaliteit van het onderwijs en u ons wilt steunen, dan nodigen wij u uit om via onderstaande link de petitie “Investeer in onderwijs” te ondertekenen.

www.investeer-in-onderwijs.nl/petitie/906565

Ik ga er van uit u zo voldoende te hebben ingelicht en dank u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,

mede namens de collega’s

Arjen Karelse, directeur