Nieuw Plaatsingsbeleid Basisonderwijs Haarlem van start

08-09-2017

De schoolbesturen van de Haarlemse basisscholen hebben besloten om in de loop van dit schooljaar een stadsbreed gelijk plaatsingsbeleid voor toekomstige vierjarigen in te voeren.
Met dit nieuwe plaatsingsbeleid komt een einde aan de verschillende regelingen die op de basisscholen voor het toelaten en plaatsen bestaan. Voor alle Haarlemse kinderen die geboren zijn na 1 januari 2015 en dus vanaf
1 januari 2019 voor het eerst naar de basisschool gaan, geldt deze nieuwe regeling.

De kern van het beleid is dat alle ouders de mogelijkheid hebben om binnen een redelijke afstand van hun woonadres een plaats te vinden op een school die bij hen en hun kind past. Vanaf elk woonadres gerekend, krijgt elke ouder op de (naar verwachting) vijf dichtstbijzijnde basisscholen voorrang.

Eind van dit jaar ontvangen ouders met een kind geboren in de periode 1 januari 2015 t/m 1 augustus 2015 een informatiebrief met het aanmeldformulier. U meldt uw kind aan door op de school van uw eerste keuze het aanmeldformulier in te leveren. Vanaf januari 2018 kan u uw kind met dit aanmeldformulier bij onze school aanmelden.  Ook als er al een broertje of zusje op school zit, zal u dit formulier bij ons moeten inleveren.

 

Als u uw kind in het verleden op onze school heeft aangemeld, zal u uw kind opnieuw met het aanmeldformulier moeten aanmelden. Wanneer u hierbij een schriftelijk bewijs kunt tonen waaruit blijkt dat wij u in het verleden een plaats hebben toegezegd, krijgt u gegarandeerd een plaats. Deze overgangsmaatregel geldt uitsluitend in het invoeringsjaar van het plaatsingsbeleid, dat wil zeggen: voor de kinderen die geboren zijn in 2015.


Kinderen die tot de doelgroep van dit plaatsingsbeleid behoren, kunnen tot januari 2018 op geen enkele Haarlemse school worden aangemeld. Voor verdere informatie over het plaatsingsbeleid kunt u terecht bij de directeur. Wij ontvangen u graag voor een rondleiding en gesprek.