ouderraportage externe audit

Rapportage onderzoek naar kwaliteit op de Eemstraat

In november 2017 is er op verzoek van school een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van ons onderwijs.

Wij waren benieuwd of de veranderingen die we de laatste jaren hebben doorgevoerd ook het gewenste effect opleveren.

Om dit goed in kaart te brengen, hebben we hiervoor een audit laten uitvoeren door een extern adviesbureau Vol van Leren.

Zij hebben een rapport geschreven dat besproken is met het team en met de DMR. Vervolgens hebben we hen verzocht een ouderrapportage

op te stellen met de belangrijkste punten kort samengevat. Deze is nu beschikbaar op onze site, of via deze link